Експертни центрове и лаборатории

Специализирани лаборатории

   1. Лабораторията при УСБАЛЕ "Акад.Иван Пенчев.

   адрес: ул."Здраве", №2, п.код: 1431, гр.София
   (в сградата на "Майчин дом",на 4-ти етаж )
   Телефон: 02/895 60 40

   2. МДЛ "БОДИМЕД" ;   http://www.bodimed.com/  

    Лого на БОДИМЕД