Събота 19 Апр 2014

Търсене в този сайт

Посетете ни !

           Google+,logo  Facebook,logo       

Многоезичен превод на сайта

Лечение с кибернож и гама нож

Рейтинг
УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ И РАДИОХИРУРГИЯ ( ГАМА НОЖ И КИБЕРНОЖ) В ЧУЖБИНА ЗА ПАЦИЕНТИ С ТУМОРИ НА ХИПОФИЗАТА

 Лъчетерапията и радиохирургията може да бъде извършена в страни извън ЕС (Турция) и в страни от ЕС.

I.  За лечение на възрастни в Турция и останалите страни извън ЕС се кандидатства в Комисия за лечение в чужбина към МЗ.

Необходимите документи за кандидатстване може да намерите тук :

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=462&categoryid=1842&home=true&articleid=2317

Наличието на оферта не е задължително при кандидатстване, но това значително ще улесни процедурата.

От изключителна важност е да получите входящ номер.  Ако изпращате документите по пощата, след 2-3 дни се обадете на тел. 02 9301 313 – г-жа Пламка Нинковска, за да поискате входящия номер, с който след това може да проследите движението на документите си тук:

Прочети още...

Указания за пациента

Рейтинг
ПРОЦЕДУРА  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ОТ ХОРА С РЕДКИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ.
      В сила от 1 март 2011 г.       

  От 01.03.2011 г,скъпоструващите лекарства за акромегалия,бета-таласемия, муковисцидоза,  болест на Уилсън,  синдром на Прадер-Вили, синдром на Търнър, хипотуитаризъм, дефицит на растежния хормон, болест на Гоше,  пулмонална хипертония, болест на Фабри и други, се финансират от Националната Здравноосигурителна Каса.

   Какви стъпки,трябва да предприемете,за да получите  лекарствата си:

          1.Да проверите дали сте здравно осигурен.

  Добре е редовно да проверявате здравноосигурителния си статус. Изключително важно е да сте отбелязан като здравноосигурен,за да получавате лекарства и лечение. Може да направите проверка  в интернет-сайта на

Прочети още...

От 15 май 2013 г. влизат в сила тримесечните рецепти за лекарствата за акромегалия

Рейтинг

От 15 май 2013 г. влизат в сила тримесечните рецепти за лекарствата за акромегалия Sandostatin LAR и Pegvisomant,

Прочети още...

Психологическа помощ

Безплатна психологична помощ

Благодарим на

СУПЕР ХОСТИНГ®.БГ

            за безплатно предоставения ни хостинг,
          благодарение на който осъществихме проекта на 
този сайт !
Асоциация Хипофиза

Superhosting_LOGO

Брой потребители

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта